Tổng cục Hải quan thu hồi 9 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

10:46 | 03/12/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định thu hồi một loạt mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Nhiều mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị thu hồi
Hoạt động mới 1 đại lý làm thủ tục hải quan, 2 đại lý chấm dứt
Công nhận mới 3 đại lý làm thủ tục hải quan
2233-img-0654
CBCC Cục Hải quan Thừa Thiên Huế hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, trong ngày 2/12, Tổng cục Hải quan đã ban hành 7 quyết định thu hồi 9 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Các mã số thu hồi gồm: Nguyễn Minh Tuyến, mã số: 075089000133; Đặng Thị Lan Anh, mã số: 125305619; Nguyễn Thị Huyền, mã số: 125337501; Nguyễn Văn Chứ, mã số: 001089005319; Nguyễn Thị Khuyên, mã số: 142690935; Lê Thị Trúc Phương, mã số: 304457277; Lê Thị Mỹ Duyên, mã số: 273528031; Phạm Thị Thu Hoài, mã số: 187898183; Kim Quốc Vương, mã số: 013152771.

Các mã số đại lý làm thủ tục hải quan bị thu hồi phần lớn là do đã kết thúc hợp đồng lao động, nghỉ việc, mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hết thời hạn sử dụng, hoặc theo đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của công ty chủ quản.

N.Linh