• - 16:58 | Thứ hai, 04/11/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 10 lô hàng tồn đọng (18 container và 01 lô hàng rời) đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ-Hải Phòng; 11 lô hàng tồn đọng (11 container) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ-Hải Phòng và 01 lô hàng rời tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu-Hải Phòng (chi tiết như danh sách đình kèm).    
 • - 10:17 | Thứ hai, 28/10/2019
  Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan kính mời các Công ty sản xuất, kinh doanh thiết bị hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm đến nộp Thư quan tâm và mang thiết bị đến giới thiệu, thử nghiệm tại các địa điểm do cơ quan Hải quan chỉ định tại Việt Nam (kinh phí giới thiệu, thử nghiệm do Công ty tự chịu), cụ thể:    
 • - 10:16 | Thứ hai, 28/10/2019
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan.  
 • - 10:16 | Thứ hai, 28/10/2019
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan.  
 • - 13:14 | Thứ hai, 21/10/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn động tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014.    
 • - 13:13 | Thứ hai, 21/10/2019
  Hiện nay tại cảng Công ty Cổ phần cảng Tân cảng Cái Mép (TCCT) và Công ty Liên doanh dịch vụ container Quốc tế Cảng Sài Gòn (SSIT) địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 04 container theo (danh sách đính kèm).    
 • - 13:31 | Thứ tư, 02/10/2019
  Sau thời gian thi công xây dựng, dự án Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng thông báo:
 • - 14:16 | Thứ hai, 30/09/2019
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 55 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Lạch Huyện (Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, chi tiết như (danh sách đính kèm).  
 • - 10:18 | Thứ hai, 30/09/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 25 lô hàng tồn đọng (33 container và 01 lô hàng rời) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ-Hải Phòng; 12 lô hàng tồn đọng (12 container) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ-Hải Phòng và 01 lô hàng rời tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu-Hải Phòng (chi tiết như danh sách đính kèm).                    
 • - 14:15 | Thứ hai, 23/09/2019
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ và Hải An (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.  
 • - 14:14 | Thứ hai, 23/09/2019
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;   Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS Macs Shipping và TaSa (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.  
 • - 14:20 | Thứ hai, 09/09/2019
  (HQ Online) - Được sự đồng ý của Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia), Cục Hải quan thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện Tọa đàm với chủ đề “Quản lý hải quan đối với hoạt động thương mại điện tử”.
 • - 10:11 | Thứ tư, 04/09/2019
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;   Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết theo danh sách đính kèm).  
 • - 09:49 | Thứ ba, 03/09/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 78 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Đình Vũ và 02 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân cảng 189 Hải Phòng đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan. Các lô hàng do các Hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết theo danh sách đính kèm).    
 • - 09:49 | Thứ ba, 03/09/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng các kho CFS thuộc địa bàn quản lý của Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày được đưa vào địa điểm thu gom hàng lẻ (chi tiết theo danh sách đính kèm).    
 • - 09:44 | Thứ ba, 03/09/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 08 lô hàng (09 container và 02 lô hàng rời) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ-Hải Phòng; 04 lô hàng tồn đọng (02 container và 02 lô hàng rời) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ-Hải Phòng và 07 lô hàng tồn đọng (02 lô hàng rời và 05 lô hàng ngoài vận đơn) (chi tiết như danh sách đính kèm).                
 • - 15:29 | Thứ năm, 22/08/2019
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;   Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ, Hải An và cảng Tân Cảng 128 (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.  
 • - 14:01 | Thứ hai, 05/08/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 26 lô hàng (25 container và 2 lô hàng rời) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ-Hải Phòng và 4 lô hàng rời tồn đọng (6 container) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ-Hải Phòng (chi tiết như danh sách đính kèm).            
 • - 10:42 | Thứ hai, 15/07/2019
  Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS CFS Tân Cảng 128, Macs Shipping, TaSa (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 10:42 | Thứ hai, 15/07/2019
  Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ, Hải An và cảng Tân Cảng 128 (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 10:41 | Thứ hai, 15/07/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Cảng – Cát Lái, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng. Số liệu hàng hóa tính đến ngày 03/7/2019 tổng cộng 300 container-tương đương 547 teus và 303 kiện CFS-KVTC (danh sách đi kèm).    
 • - 10:46 | Thứ hai, 08/07/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS CFS Tân Cảng 128, Macs Shipping, VietFracht, Hải An (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.    
 • - 11:01 | Thứ tư, 03/07/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 16 lô hàng (24 container và 2 lô hàng rời) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ-Hải Phòng và 7 lô hàng rời tồn đọng (8 container) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ-Hải Phòng (chi tiết như danh sách đính kèm).        
 • - 13:44 | Thứ tư, 26/06/2019
  (HQ Online) - Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).           
 • - 13:44 | Thứ tư, 26/06/2019
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 62 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Lạch Huyện (Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, chi tiết như (danh sách đính kèm).
|< < 1 2 3 > >|