Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

13:31 | 02/10/2019

Sau thời gian thi công xây dựng, dự án Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng thông báo:

Kể từ ngày 01/10/2019 Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng chính thức làm việc tại trụ sở mới;

Địa chỉ: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng - Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại: (0206)3852551.

Số Fax: (0206)3852595.

Các thông tin khác về Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng không thay đổi.

Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo đến các quý cơ quan, ban, ngành và doanh nghiệp biết để tiện liên hệ công tác./.

TKTS