Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo (CV 5903)

09:44 | 03/09/2019

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 08 lô hàng (09 container và 02 lô hàng rời) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ-Hải Phòng; 04 lô hàng tồn đọng (02 container và 02 lô hàng rời) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ-Hải Phòng và 07 lô hàng tồn đọng (02 lô hàng rời và 05 lô hàng ngoài vận đơn) (chi tiết như danh sách đính kèm).                

Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hạn, hàng hóa có hạn sử dụng còn dưới 60 ngày, thời hạn để người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo.

Quá thời hạn đến nhận hàng hóa theo thông báo này mà không có người đến nhận, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I tiến hành báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng để xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

TKTS