Thi đua, khen thưởng trong ngành Hải quan: Tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

09:58 | 18/02/2020

(HQ Online) - Năm 2020, các phong trào thi đua, khen thưởng của Tổng cục Hải quan tiếp tục bám sát, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng.

thi dua khen thuong trong nganh hai quan tao dong luc manh me trong thuc hien nhiem vu chinh tri
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trao Thư khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các đơn vị Ban chuyên án bắt giữ 446 bánh heroin, ngày 6/12/2019
thi dua khen thuong trong nganh hai quan tao dong luc manh me trong thuc hien nhiem vu chinh tri Nhiều tập thể, cá nhân ngành Hải quan được tặng Huân chương Lao động và Bằng khen
thi dua khen thuong trong nganh hai quan tao dong luc manh me trong thuc hien nhiem vu chinh tri Ngành Hải quan nỗ lực tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại
thi dua khen thuong trong nganh hai quan tao dong luc manh me trong thuc hien nhiem vu chinh tri Ngành Hải quan cần chủ động trong điều hành thu ngân sách 2020
thi dua khen thuong trong nganh hai quan tao dong luc manh me trong thuc hien nhiem vu chinh tri 1 tập thể và 59 cá nhân ngành Hải quan được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
thi dua khen thuong trong nganh hai quan tao dong luc manh me trong thuc hien nhiem vu chinh tri Đẩy mạnh công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến trong ngành Hải quan

Đặc biệt các phong trào thi đua gắn chặt với nhiệm vụ chính trị năm 2020, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945-10/9/2020) và Đại hội điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI.

Thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị

2019 là năm Tổng cục Hải quan tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ thông điệp “Chính phủ kiến tạo” do Thủ tướng đề xướng từ đầu nhiệm kỳ của Chính phủ và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, căn cứ chương trình hành động của Bộ Tài chính, bám sát chức năng, nhiệm vụ trọng tâm, Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua 2019 với chủ đề “”Kỷ cương – Hành động – Hiệu quả”, đề ra 4 mục tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào trong khối cơ quan Tổng cục với chủ đề “Kỷ cương – Bứt phá – Hiệu quả”. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục đã phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tập thể, cá nhân nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Tại Cục Hải quan Hà Nội đã xây dựng và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương – Hành động – Đổi mới – Hiệu quả”. Tại Cục Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương – Gương mẫu – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Cục Hải quan Đà Nẵng xây dựng và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương – Hành động – Hiệu quả, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019”. Tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xây dựng và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Hành động – Sáng tạo - Hiệu quả”. Bên cạnh đó, các đơn vị đã xây dựng và tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, các địa phương phát động như: Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Kết thúc các đợt thi đua, các đơn vị trong Ngành đã tiến hành đánh giá kết quả thi đua đạt được, đề nghị khen thưởng kịp thời những nhân tố nổi bật xuất sắc. Nhìn chung, các phong trào thi đua đã có chủ đề bám sát với các mục tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó đã chú ý đến việc rèn luyện cán bộ, công chức chấp hành đúng kỷ cương, pháp luật; hạn chế các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu và thực hiện các cam kết của Tổng cục Hải quan đối với cộng đồng doanh nghiệp đã khích lệ được tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân hăng say hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, ngành Hải quan đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các mặt công tác: Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, thu ngân sách nhà nước và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại… Kết quả thu ngân sách nhà nước đạt 348.721 tỷ đồng, đạt 116,05% dự toán, đạt 110,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 11% so với năm 2018; trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã phát hiện và xử lý hơn 17.300 vụ vi phạm, tăng 4,14% cùng kỳ năm 2018; thực hiện hơn 4.600 cuộc kiểm tra sau thông quan, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt bằng 101% so với năm 2018; tổ chức 411 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính hơn 251 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ 2018…

Kịp thời động viên, khích lệ

Từ những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2019, công tác khen thưởng của Tổng cục Hải quan đã kịp thời tuyên truyền, biểu dương những thành tích đột xuất của tập thể, cán bộ công chức trong việc thực hiện công tác chuyên môn, qua đó có thể động viên, khích lệ được cán bộ công chức hăng hái toàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Trong khen thưởng thường xuyên, 308 tập thể được nhận tập thể Lao động xuất sắc; 20 tập thể nhận Cờ Thi đua của Bộ Tài chính; 6 tập thể nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; 68 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính; 1.651 Chiến sỹ thi đua cơ sở. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 118 tập thể và 1.212 cá nhân; Chính phủ tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 95 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba được trao cho 5 tập thể và 29 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì được trao cho 14 tập thể và 20 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhất được trao cho 3 tập thể. Cùng với đó rất nhiều cá nhân được nhận Giấy khen của Tổng cục trưởng…

Đáng chú ý, công tác khen thưởng đột xuất được Tổng cục Hải quan luôn quan tâm nhằm động viên, khích lệ kịp thời thành tích của các cá nhân, tập thể. Tính riêng năm 2019 đã có 13 tập thể, 119 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng; 9 tập thể và 44 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tài chính; 5 tập thể và 23 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 14 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 3 tập thể và 2 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 tập thể và 4 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ngoài ra nhiều tập thể, cá nhân thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan đã được thưởng nóng và được Tổng cục trưởng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Thư khen về thành tích bắt giữ ma túy.

Với những kết quả đạt được năm 2019, trong năm 2020 Tổng cục Hải quan xác định công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục bám sát phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Trong đó tiếp tục quán triệt, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2020, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI; xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua…

Nhiều tập thể, cá nhân ngành Hải quan được tặng Huân chương Lao động và Bằng khen

Những thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của các tập thể và cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tại Quyết định 50/QĐ-CTN, 2 Huân chương Lao động hạng Nhì và 12 Huân chương Lao động hạng Ba đã được tặng cho 4 tập thể và 10 cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, Huân chương Lao động hạng Nhì được tặng cho Phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan Lào Cai và ông Phạm Chí Thành, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan.

Tại Quyết định 197/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực phía Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu.

Hai tập thể trên đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phát hiện và triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, góp phần ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ba cá nhận được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: 1 cán bộ thuộc Phòng Thu thập xử lý thông tin, Cục Điều tra chống buôn lậu đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phát hiện và triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, góp phần ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 2 cán bộ thuộc Đội Kiểm soát hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phát hiện và chủ trì bắt giữ vụ buôn bán, vận chuyển trái phép 9,12 tấn ngà voi và 42,34 m3 gỗ Xà cừ từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần ngăn chặn hành vi mua bán, tiêu thụ trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã vận chuyển theo đường biển tại cảng Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng.

N.Linh

N.Linh