Thêm 1 thủ tục được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến

10:49 | 03/11/2022

(HQ Online) - Từ ngày 7/11/2022, Tổng cục Hải quan cung cấp thêm 1 thủ tục hành chính trên hệ thống qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (https://pus.customs.gov.vn)

7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Sẵn sàng tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngành Hải quan kết nối 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Thêm 1 thủ tục được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến
Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Hải quan nên việc thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thực điện tử ngày càng rộng rãi, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: T.Bình.

Thủ tục mới được cung cấp là “Tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan”.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương tuyên truyền, phổ biến đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp biết, thực hiện, đồng thời tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả trên hệ thống đối với thủ tục trên.

Liên quan đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan, hết tháng 10, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 221/244 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (đạt gần 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện), trong đó có 215 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88,1%).

Tính từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 15/10/2022, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 được tiếp nhận, giải quyết hơn 12,12 triệu hồ sơ.

Thái Bình