Sẵn sàng tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia

09:13 | 06/12/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan đã cập nhật 26 dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để sẵn sàng tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngành Hải quan kết nối 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Thêm 22 thủ tục hành chính về hải quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Sẵn sàng tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, liên quan đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đến nay, toàn Ngành đã cung cấp 215/237 DVCTT mức độ 3 và 4, chiếm gần 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện.

Trong đó có 209 thủ tục hành chính được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%), cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến thông qua mạng Internet.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan đã cập nhật 26 DVCTT trong kế hoạch đăng ký của năm 2021 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, chuẩn bị sẵn sàng về kỹ thuật và phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính) thực hiện kiểm thử, hoàn tất tích hợp các DVCTT với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Liên quan đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan như: triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hải quan”, hiện đang hoàn thiện thuyết minh để trình Bộ phê duyệt chủ trương thuê tư vấn xây dựng Đề án.

Đồng thời, xây dựng Hệ thống quản lý tem điện tử rượu và thuốc lá nhập khẩu; triển khai tiếp nhận Manifest đường bộ qua Cổng thông tin điện tử hải quan; quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống CNTT tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7...

Thái Bình