• Sắn xuất sang Trung Quốc với giá thấp - 09:23 | Thứ năm, 25/04/2019
    Xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu vẫn trong trạng thái trầm lắng, trong khi nhu cầu mua hàng của các nhà máy phía Trung Quốc chậm.