• Để thực thi FTA hữu hiệu hơn - 09:13 | Thứ năm, 22/10/2020
    (HQ Online) - Kể từ sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007, tới nay Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Bên cạnh FTA truyền thống, các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến