Mức độ nhận biết của doanh nghiệp về CPTPP, EVFTA còn thấp

15:33 | 30/06/2022

(HQ Online) - Theo kết quả khảo sát mới nhất của Bộ Công Thương, mức độ nhận biết của các doanh nghiệp về các FTA như CPTPP, EVFTA, UKVFTA là khá khiêm tốn với con số lần lượt 30%, 29% và 14%.

Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp Ấn Độ, Trung Quốc nhờ EVFTA
Doanh nghiệp phải chuẩn bị hành trang tốt để tận dụng EVFTA
Hướng dẫn chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong CPTPP và EVFTA
Mức độ nhận biết của doanh nghiệp về CPTPP, EVFTA còn thấp
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) hàng năm (FTA Index) của các địa phương và đang lấy ý kiến về dự thảo này.

Trước đó, trong năm 2021, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát và thu thập dữ liệu sơ cấp doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Bằng dữ liệu thu thập được, Bộ Công Thương đưa ra các mô hình để đánh giá dữ liệu, từ đó tìm cách tính toán đối với bộ chỉ số FTA Index.

Cụ thể, Bộ Công Thương thực hiện khảo sát với khoảng 1.650 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Đa số các doanh nghiệp phản hồi khảo sát là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Doanh nghiệp quy mô lớn chỉ chiếm khoảng 2-3% tổng số phản hồi.

Theo kết quả khảo sát, đối với việc tiếp cận thông tin về các FTA, mức độ nhận biết của các doanh nghiệp về các FTA là khá khiêm tốn.

Trong 3 FTA gồm: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), FTA Việt Nam – EU (EVFTA), FTA Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), mức độ nhận biết của CPTPP là cao nhất, tuy nhiên cũng chỉ ở mức 30%; EVFTA là 29% và UKVFTA là 14%.

Khoảng 14% doanh nghiệp cung cấp thông tin về các FTA khác như FTA ASEAN - Trung Quốc (ACFTA); FTA ASEAN - Ấn Độ (AIFTA); Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)...

Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến FTA tại địa phương, khoảng 20% doanh nghiệp cho biết từng tham gia sự kiện tập huấn về các FTA do cơ quan nhà nước địa phương tổ chức. Có đến 80% doanh nghiệp cho biết chưa tham gia bất kỳ sự kiện phổ biến, tuyên truyền về các FTA do cơ quan nhà nước địa phương tổ chức.

Đối với thực hiện các quy định pháp luật hướng dẫn các FTA, theo khảo sát của Bộ Công Thương, tỷ lệ doanh nghiệp gặp phải vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản pháp luật hướng dẫn thực thi các FTA cho doanh nghiệp là khá cao.

Mặc dù vậy, 65% doanh nghiệp gặp vướng mắc đều nhận được giải đáp hiệu quả từ các cơ quan nhà nước tại địa phương. Các doanh nghiệp vừa và lớn đánh giá chất lượng giải đáp thắc mắc của cơ quan nhà nước địa phương là hiệu quả cao hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Đây có thể là gợi ý hữu ích cho các cơ quan nhà nước có liên quan cân nhắc quan tâm hơn tới việc giải đáp cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ”, đại diện Bộ Công Thương đánh giá.

Về một số chương trình hỗ trợ hội nhập FTA, theo khảo sát, chưa có nhiều doanh nghiệp nhận biết được về các chương trình hỗ trợ hội nhập FTA. Mức độ tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh có tỷ lệ doanh nghiệp tham gia cao nhất, nhưng cũng chỉ 1,2% doanh nghiệp đã tham gia.

Từ khảo sát trên, Bộ Công Thương cũng thử nghiệm thu thập dữ liệu cho việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hội nhập FTA tại các tỉnh, thành phố tại Việt Nam và đề xuất 4 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số hội nhập FTA. Đó là: tiếp cận thông tin về các FTA; thực hiện quy định pháp luật; một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội của các FTA; thực hiện các cam kết về phát triển bền vững.

Kết quả, chỉ số hội nhập FTA hợp thành từ 4 chỉ số thành phần theo thang điểm 100, đánh giá mức độ khác biệt giữa các tỉnh, thành phố trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ hội nhập FTA. Theo đó, tỉnh có điểm số tổng hợp cao nhất là 68,59 điểm, trong khi tỉnh có số điểm thấp nhất chỉ đạt 36,34 điểm.

Theo lộ trình thực hiện, trong năm 2022, Bộ Công Thương triển khai xây dựng dự thảo Đề án FTA Index năm 2021 lấy ý kiến của các bộ, ngành và địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong năm 2023, Bộ Công Thương sẽ tính toán bộ chỉ số FTA Index cho việc thực thi của các địa phương trong năm 2022. Từ năm 2024 trở đi, việc điều tra để thu thập dữ liệu sơ cấp làm cơ sở để đánh giá và tính toán bộ chỉ số FTA Index sẽ được tiến hành hàng năm.

Thanh Nguyễn