• VietinBank cho vay thu mua thóc gạo với lãi suất ưu đãi - 08:49 | Thứ sáu, 15/03/2019
    Với mức lãi suất 6% cho kỳ hạn ngắn hạn, thấp hơn lãi suất huy động vốn của nhiều ngân hàng, các Doanh nghiệp thu mua thóc, gạo sẽ được VietinBank cung ứng vốn kịp thời, được xem xét tăng hạn mức vay vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.