• Sức chống chọi yếu đi, doanh nghiệp cần hỗ trợ đúng - 10:21 | Thứ sáu, 05/03/2021
    Nhiều người đã gọi 2021 là năm Covid-19 thứ hai. Với các doanh nghiệp Việt Nam, theo ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, sức chống chọi đã yếu đi, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thà
  • Nhiều Luật mới tạo “cú huých” cho thị trường bất động sản 2021 - 07:58 | Thứ ba, 19/01/2021
    Năm 2021, nhiều luật mới có hiệu lực đã tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản và dự báo tạo ra những kịch bản lạc quan cho nhà đầu tư trong năm nay. Tạp chí Hải quan phỏng vấn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA).