• Chính sách thuế  đối với phế liệu phế phẩm - 08:31 | Chủ nhật, 22/03/2020
    Nhằm tạo điều kiện cho các DN nắm bắt đến chính sách thuế đối với phế liệu phế phẩm, Tổng cục Hải quan đã tích cực lấy ý kiến các đơn vị và phản hồi để các DN áp dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh.