Vấn đề hoàn thuế luôn thu hút doanh nghiệp quan tâm

09:53 | 03/08/2020

(HQ Online) - Theo nhiều doanh nghiệp, hiện các quy định về hoàn thuế GTGT vẫn đang gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong việc hoàn thuế với trường hợp sau khi làm thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm gia công nhưng còn giá trị sử dụng.

Ngành Thuế ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp châu Âu đã được hưởng lợi từ việc hoãn thuế, giảm tiền thuê đất
Quá 60 ngày mua hàng, người nước ngoài xuất cảnh không được hoàn thuế GTGT
Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan có được hoàn thuế?
Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế chậm nhất 6 ngày làm việc
Doanh nghiệp cần biết về thủ tục hoàn thuế khi thực hiện EVFTA
van de hoan thue luon thu hut doanh nghiep quan tam
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Q.Hùng

Mới đây, Công ty TNHH TOTO Việt Nam nêu, theo Điểm c Khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về hồ sơ hoàn thuế, hợp đồng XNK và hóa đơn theo hợp đồng XNK đối với trường hợp mua, bán hàng; 1 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan. Nhưng trên thực tế hóa đơn XNK đã đính kèm khi làm thủ tục hải quan. DN đề xuất bỏ yêu cầu đính kèm hợp đồng XNK và hóa đơn theo hợp đồng XK khi làm thủ tục hoàn thuế NK kinh doanh.

Bên cạnh đó, DN cũng nêu vướng mắc liên quan đến thực hiện tiêu hủy, không đề cập đến việc phải chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi tiêu hủy. DN hỏi, khi tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm sản xuất XK có phải chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi tiêu hủy không? Khai trị giá hải quan là trị giá khai báo là bao nhiêu?

DN đề xuất, không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi hủy mà chỉ thực hiện các thủ tục tiêu hủy như quy định theo Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC. DN cho rằng, khi thực hiện tiêu hủy, DN xác định nguyên liệu, linh kiện, phế liệu, phế phẩm không còn giá trị đối với DN nên khai trị giá hải quanlà 0 đồng và kê khai thuế (nếu có) theo mẫu số 06 (Bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm trong định mức thực tế để sản xuất XK).

- Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định về việc kê khai nộp thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng. Cũng tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục XNK chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới; hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về định mức hàng gia công, sản xuất XK và Điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 49 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng XK khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế NK nhưng phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có), thuế BVMT (nếu có).

Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, khi tiêu hủy DN phải kê khai tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp thuế NK, trị giá tính thuế là trị giá DN tự khai báo theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC, lưu ý trị giá tính thuế phải khai báo theo số dương, hệ thống không chấp nhận khai báo trị giá bằng 0 đồng, DN không phải kê khai nộp thuế GTGT.

Đối với phế liệu, phế phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất, nằm trong định mức thực tế (đáp ứng quy định tại Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) khi tiêu hủy không phải kê khai nộp thuế NK, không phải kê khai nộp thuế GTGT. Trường hợp sau khi tiêu hủy nhưng còn giá trị sử dụng, DN bán vào thị trường nội địa thì phải nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với sản phẩm không đạt chất lượng XK, DN sử dụng sản phẩm này để bán trong nước thì phải kê khai tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp đủ các loại thuế đối với nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm tiêu thụ trong nước theo quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định về việc kê khai nộp thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Công ty Minh Hưng Tiền Giang thắc mắc vì sao không hoàn thuế XK nhằm hạn chế thuê gia công ngoài?

- Theo Tổng cục Hải quan, Khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định hàng hóa XK để gia công, sản phẩm gia công NK theo hợp đồng gia công được miễn thuế XNK theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK. Đối với hàng hóa XK để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK thì không được miễn thuế XK.

Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 cũng quy định rõ về các trường hợp hoàn thuế. Theo đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, pháp luật về thuế XNK hiện hành không quy định việc hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa XK ra nước ngoài để gia công đã nộp thuế XK sau đó nhập sản phẩm trở lại Việt Nam.

Công ty Thép Miền Nam thắc mắc về cách tính hoàn thuế hiện tại không tính thuế GTGT được khấu trừ đầu kỳ khi tính số thuế được hoàn.

- Về vấn đề DN thắc mắc, theo Tổng cục Hải quan, Khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ) quy định về hoàn thuế GTGT quy định: Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ XK bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa NK sau đó XK vào khu phi thuế quan; hàng hóa NK sau đó XK ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. Trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp: Hàng hóa NK sau đó XK mà hàng hóa XK đó không thực hiện việc XK tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa XK không thực hiện việc XK tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan. Cơ quan Thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa XK không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế gian lận thương mại trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Liên quan đến phản ánh của DN về việc không được hoàn thuế GTGT hàng hóa XK do cách tính hoàn thuế hiện tại không tính thuế GTGT được khấu trừ đầu kỳ khi tính số thuế được hoàn, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, vướng mắc này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế, đề nghị DN liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Tuấn Kiệt