• Xử lý thuế với nguyên liệu NK bị thiệt hại do thiên tai - 10:45 | Thứ ba, 21/05/2019
    Trường hợp DN thực hiện bán thanh lý số nguyên liệu bị thiệt hại nêu trên phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
  • Cách phân loại nguyên liệu NK - 15:03 | Thứ hai, 22/04/2019
    Việc xác định trước mã số hàng hóa là nguyên liệu, vật liệu để sản xuất ra các thành phẩm cần căn cứ thực tế NK để phân loại mặt hàng theo 1 trong 2 trường hợp.