• Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực - 20:01 | Thứ năm, 09/05/2019
    Fitch Ratings đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ mức Ổn định lên Tích cực.
  • Cơ hội trong tầm tay - 08:11 | Thứ sáu, 19/04/2019
    Việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia rõ ràng là một tín hiệu tích cực và quan trọng để tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư và dẫn đến đầu tư lớn hơn vào Việt Nam. Các quốc gia có xếp hạng tín nhiệm tốt hơn thường hưởng chi phí tài chính thấp hơn và tiếp
  • S&P nâng bậc hệ số tín nhiệm quốc gia của VN lên BB - 20:01 | Thứ bảy, 06/04/2019
    Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) vừa nâng hệ số tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên 1 bậc từ mức BB- lên mức BB, triển vọng ổn định.