Cơ hội trong tầm tay

08:11 | 19/04/2019

(HQ Online) - Việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia rõ ràng là một tín hiệu tích cực và quan trọng để tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư và dẫn đến đầu tư lớn hơn vào Việt Nam. Các quốc gia có xếp hạng tín nhiệm tốt hơn thường hưởng chi phí tài chính thấp hơn và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Cũng vì xếp hạng tín nhiệm quốc gia đóng vai trò là chuẩn mực cho rủi ro quốc gia, nó không chỉ ảnh hưởng đến điều kiện tài chính của Chính phủ mà còn của các doanh nghiệp và ngân hàng của Việt Nam, đặc biệt là các tổ chức phụ thuộc vào thị trường vốn quốc tế.

Sau khi được 3 cơ quan xếp hạng lớn của thế giới đồng loạt nâng hạng, Việt Nam chỉ còn cách mức “Tín nhiệm đầu tư” 2 bậc, hay nói các khác, mức “Tín nhiệm đầu tư” đã ở trong tầm tay. Lúc này là thời điểm Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để đạt được điều đó nhằm thu hút các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu, mang lại thanh khoản đáng kể. Ví dụ, các quỹ hưu trí lớn tìm kiếm cơ hội đầu cơ ít mang tính đầu cơ hơn và thường quy định không đầu tư vào các tài sản được xếp hạng dưới mức độ tín nhiệm đầu tư.

Vậy, phải làm thế nào để đạt được? Trả lời câu hỏi này, ông Sebastian Eckardt - chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho rằng cần tập trung vào 3 ưu tiên. Đầu tiên, tiếp tục cải cách tài khóa là rất quan trọng để tiếp tục củng cố bền vững tài khóa dài hạn, nhưng cũng để đảm bảo chính sách tài khóa tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng thông qua hệ thống thuế hiệu quả, cũng như hỗ trợ đầu tư vào cơ sở hạ tầng và vốn, nhân lực. Thứ hai, các rủi ro trong ngành ngân hàng, bao gồm những khoản nợ xấu còn lại và khoảng đệm vốn còn thấp hơn ở một số ngân hàng gây ra một số rủi ro kéo dài cần được giải quyết. Thứ ba, tăng cường hơn nữa tính minh bạch, ví dụ báo cáo kịp thời hơn về ngân sách, ngân hàng và khu vực bên ngoài sẽ góp phần quản trị hợp lý, tăng cường uy tín và niềm tin thị trường.

Một vài chuyên gia khác thì cho rằng, các dự án đầu tư lớn thường có quy mô vài trăm triệu USD đến một vài tỷ USD và thời điểm hoàn vốn của họ thường sau tối thiểu là 10 năm. Do đó, một sự "đảm bảo" về ổn định kinh tế quốc gia dài hạn và không có những rủi ro về mặt chính trị cũng như kinh tế vĩ mô là điều vô cùng quan trọng trong quyết định của nhà đầu tư. Đây cũng chính là một lợi thế mà Việt Nam có, so với các đối thủ cạnh tranh khác trong khu vực.

Xét đến cùng, việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia sẽ hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư và khuyến khích dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào nền kinh tế Việt Nam, điều này sẽ có lợi cho tăng trưởng kinh tế. Điều cần thiết là khung pháp lý phải được phát triển phù hợp với sự tăng trưởng của thị trường tài chính để đảm bảo sự mở rộng các hoạt động kinh tế bền vững.

 Đông Mai