• Phân loại mặt hàng ván sợi theo chiều dày - 10:11 | Thứ năm, 14/03/2019
    Mặt hàng này được phân loại vào các mã số HS 4411.12.00, 4411.13.00, 4411.14.00  tùy theo chiều dày tương ứng (các mã HS này đều có thuế suất thuế NK ưu đãi 8%).