Phân loại mặt hàng ván sợi theo chiều dày

10:11 | 14/03/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa trả lời Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) về những thông tin để mô tả mặt hàng ván sợi khô thô. Theo đó, mặt hàng này được phân loại vào các mã số HS 4411.12.00, 4411.13.00, 4411.14.00  tùy theo chiều dày tương ứng (các mã HS này đều có thuế suất thuế NK ưu đãi 8%).

 

phan loai mat hang van soi theo chieu day
Mặt hàng ván sợi.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính thì nhóm 44.11 chi tiết cho mặt hàng ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác. Phân nhóm 4411.1x (gồm: 4411.12.00, 4411.13.00, 4411.14.00) chi tiết cho mặt hàng ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF).

Tham khảo chú giải chi tiết HS thì ván sợi được sản xuất theo “quy trình sản xuất khô” bao gồm ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF), được sản xuất theo quy trình trong đó nguyên liệu phụ là nhựa phản ứng nhiệt được thêm vào cùng các sợi gỗ làm khô nhằm tăng cường sự gắn kết trong quá trình nén. Tỷ trọng ở mức từ 0,45g/cm3 đến 1g/cm3. Trong tình trạng chưa bị tác động, loại ván này có 2 mặt nhẵn. Loại này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như làm đồ nội thất, trong trí nội thất và trong xây dựng.

Ván sợi có tỷ trọng trung bình với tỷ trọng trên 0,8g/cm3 trong thương mại đôi khi cũng được hiểu là “ván sợi có tỷ trọng cao (HDF)”.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF) có đặc tính như nêu trên được phân loại vào các mã số HS 4411.12.00, 4411.13.00, 4411.14.00 tùy theo chiều dày tương ứng (các mã HS này đều có thuế suất thuế NK ưu đãi 8%).

Thu Trang