• Trở lại “bình thường mới - 07:55 | Thứ năm, 17/09/2020
    Với việc mở cửa lại một số đường bay quốc tế, tâm dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam đã 14 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, Việt Nam đã dần quay trở lại trạng thái “bình thường mới”.