• Máy chiếu phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.28 - 09:09 | Thứ sáu, 13/12/2019
    Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh liên quan đến phân loại mặt hàng máy chiếu, Tổng cục Hải quan cho biết, máy chiếu phù hợp phân loại vào nhóm 85.28.