Máy chiếu phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.28

09:09 | 13/12/2019

(HQ Online) - Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh liên quan đến phân loại mặt hàng máy chiếu, Tổng cục Hải quan cho biết, máy chiếu phù hợp phân loại vào nhóm 85.28.

may chieu phu hop phan loai thuoc nhom 8528 Bình chứa ni tơ lỏng thuộc nhóm 76.12
may chieu phu hop phan loai thuoc nhom 8528 Cầu tàu bến du thuyền dạng ghép nối thuộc nhóm 89.07
may chieu phu hop phan loai thuoc nhom 8528
Máy chiếu.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

Mã số 8528.62.00 tại Danh mục hàng hoá XNK Việt Nam không chỉ bao gồm loại máy chiếu chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71 mà gồm tất cả các loại máy chiếu có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71.

Tuy nhiên, theo thông tin do Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cung cấp, mặt hàng máy chiếu model D20WU-HS hiệu Chiristie có các cổng kết nối HDMI, DVI-D, VGA… là các loại cổng kết nối đặc trưng của các hệ thống xử lý dữ liệu, phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.28, mã số 85.28.62.00 “ - - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế dùng để cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71”.

Đảo Lê