• Cơ quan Hải quan sẵn sàng phối hợp rút ngắn thời gian cấp C/O - 16:43 | Thứ hai, 29/06/2020
    Trong việc doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), cơ quan Hải quan sẵn sàng phối hợp để chia sẻ số liệu, kinh nghiệm, đặc biệt là đánh giá về doanh nghiệp để VCCI có thể dựa vào đó rút ngắn thời gian cấp C/O cho doanh nghiệp.