• Những điểm đặc biệt lưu ý về quy tắc xuất xứ trong EVFTA - 14:16 | Thứ sáu, 03/07/2020
    Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa cung cấp một số thông tin cần lưu ý về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA)  nhằm giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt và thực hiện có hiệu quả Hiệp định.
  • Cơ quan Hải quan sẵn sàng phối hợp rút ngắn thời gian cấp C/O - 16:43 | Thứ hai, 29/06/2020
    Trong việc doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), cơ quan Hải quan sẵn sàng phối hợp để chia sẻ số liệu, kinh nghiệm, đặc biệt là đánh giá về doanh nghiệp để VCCI có thể dựa vào đó rút ngắn thời gian cấp C/O cho doanh nghiệp.