• Giá dầu giảm sâu, doanh thu PVN “thụt lùi” - 09:24 | Thứ hai, 06/04/2020
    Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tháng 3 đạt 49 nghìn tỷ đồng, bằng 80,8% kế hoạch tháng. Tính chung quý I, doanh thu PVN đạt 165 nghìn tỷ đồng, bằng 90,9% kế hoạch quý I và bằng 25,7% kế hoạch năm.
  • PVN nộp ngân sách 23,5 nghìn tỷ đồng trong quý I - 14:20 | Thứ hai, 08/04/2019
    Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 162,7 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch quý I và bằng 26,6% kế hoạch năm.
  • PVN thu về 56,8 nghìn tỷ đồng tháng đầu năm - 16:36 | Thứ tư, 30/01/2019
    Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN):  Trong tháng đầu tiên của năm, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 56,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 8,2 nghìn tỷ đồng.