• HoSE hủy Lễ đánh cồng đầu Xuân Tân Sửu 2021 - 15:19 | Thứ năm, 18/02/2021
    Nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) sẽ không tổ chức lễ đánh cồng đầu Xuân Tân Sửu 2021 theo như kế hoạch đã đề ra trước đó.