• Hải quan Lạng Sơn có cục trưởng mới - 21:12 | Thứ ba, 11/06/2019
    (HQ Online) - Ngày 11/6, tại Cục Hải quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó cục trưởng Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn kể từ ngày 15/6/2019. 
  • Hải quan Điện Biên có Cục trưởng mới - 15:27 | Thứ sáu, 15/03/2019
    Ông Trần Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Điện Biên từ ngày 15/3/2019.