• - 09:22 | Thứ ba, 03/03/2020
    Bộ Công Thương mới có văn bản gửi lấy ý kiến nhiều cơ quan, bộ, ngành về phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Thay vì chia thành 6 bậc thang như hiện hành, Bộ Công Thương thiên về phương án chia thành 5 bậc thang vì cho rằng phương án