• Bộ Giao thông vận tải kiến nghị thu phí trạm BOT Cai Lậy trở lại - 15:35 | Thứ hai, 13/05/2019
    Sau khi giảm giá, mức thu tại trạm BOT Cai Lậy thấp nhất trên toàn tuyến quốc lộ 1. Đặc biệt, phạm vi miễn giảm giá cho các phương tiện lân cận trạm thu phí Cai Lậy cũng lớn nhất so với các trạm thu phí khác trên cả nước hiện nay.
  • Ngày 25/3 sẽ chưa thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy - 16:06 | Thứ sáu, 22/03/2019
    Do việc rà soát, thống kê các phương tiện miễn, giảm được mở rộng chưa hoàn thành, việc thu tiền dịch vụ trở lại tại Trạm BOT Cai Lậy từ ngày 25/3 chưa thể thực hiện được.
  • Bộ Giao thông vận tải công bố phương án thu phí BOT Cai Lậy - 17:48 | Thứ hai, 25/02/2019
    Về phương án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, sẽ vẫn giữ nguyên vị trí trạm như hiện nay (trạm thu phí Cai Lậy), tổ chức thu giá dịch vụ với công nghệ thu tự động không dừng và một dừng (thu kết hợp không dừng và một dừng ở 2 làn hỗn hợp phía ngoài cùng)