Sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm: Bảo đảm quyền lợi cho đối tượng tham gia

08:55 | 25/02/2021

(HQ Online) - Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm còn nhiều bất cập, Bộ Tài chính đang thực hiện sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm phát huy hết tiềm năng của thị trường này và bảo vệ quyền lợi cho những đối tượng tham gia.

Đã đến lúc sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao
Quốc hội thảo luận về Luật Biên phòng Việt Nam và Luật Cư trú (sửa đổi)
Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an sinh, gỡ khó cho doanh nghiệp
Chính thức bỏ hộ kinh doanh ra khỏi Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm: Bảo đảm quyền lợi cho đối tượng tham gia
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Ảnh: ST

Nâng cao trách nhiệm của Nhà nước

Theo Bộ Tài chính, Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện nay đã được ban hành cách đây 20 năm. Đi cùng với sự phát triển của thị trường bảo hiểm và sự hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng, Luật này đã bộc lộ một số tồn tại và cơ chế chính sách cũng có những bất cập chưa theo kịp với thực tế. Hơn nữa, chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm còn chưa cao, nhiều khu vực, tầng lớp, tổ chức, cá nhân chưa tiếp cận được với các sản phẩm bảo hiểm thương mại phù hợp với nhu cầu, đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm cho các tài sản cá nhân. Trước tình trạng trên, Bộ Tài chính cho rằng, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm là thực sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu về sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật có liên quan và yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn, khắc phục những bất cập của cơ chế chính sách và sự tồn tại của thị trường, bảo đảm các chuẩn mực quốc tế về quản lý, giám sát bảo hiểm... Tại dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Bộ Tài chính quy định cụ thể về đối tượng áp dụng thay vì chưa có quy định như tại Luật hiện hành. Đó là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia góp vốn, thành lập, hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động trên thị trường bảo hiểm; cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kinh doanh bảo hiểm.

So với Luật hiện hành, Bộ Tài chính cũng đã sửa đổi quy định về bảo đảm của Nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, dự thảo quy định Nhà nước có chính sách điều tiết các hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cùng với đó, Nhà nước cũng có trách nhiệm phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam cả về quy mô và chất lượng, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Dự thảo cũng nêu rõ, Nhà nước cần phải chú trọng tiếp cận với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất; khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh bảo hiểm đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công khai, minh bạch từ quản lý nhà nước đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, bên mua bảo hiểm, sự an toàn của cả hệ thống, tiết giảm chi phí xã hội, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành bảo hiểm.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi này nhằm bảo vệ quyền lợi của bên mua bảo hiểm, khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới, tạo chuẩn mực mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đề cao tính trung thực tuyệt đối

Đối với quy định về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, so với Luật hiện hành, dự thảo mới Bộ Tài chính đề xuất quy định tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại tổ chức kinh doanh bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nhu cầu bảo hiểm được lựa chọn tham gia bảo hiểm tại tổ chức kinh doanh bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam hoặc sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới. Bên cạnh đó, tổ chức kinh doanh bảo hiểm có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; phải đảm bảo các yêu cầu về tài chính để thực hiện các cam kết của mình đối với bên mua bảo hiểm.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bên tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải trung thực tuyệt đối, được tự nguyện thỏa thuận, công khai, minh bạch và tuân thủ các nguyên tắc khác quy định tại Luật này. Cụ thể, trong tên, chức danh, trong các phần phụ thêm của tên, chức danh hoặc trong các giấy tờ giao dịch hoặc quảng cáo của tổ chức không phải là tổ chức kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm thì không được phép gây nhầm lẫn cho bên mua bảo hiểm về việc tổ chức của mình là một tổ chức kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.

Bộ Tài chính lý giải việc sửa đổi này là để phù hợp với thực tiễn thị trường, các nguyên tắc áp dụng đối với các thành phần tham gia thị trường bảo hiểm và đặc biệt là để giảm thiểu tranh chấp phát sinh.

Bảo Minh