Sửa đổi, bổ sung quy định về xác định trị giá hải quan

14:40 | 10/09/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

sua doi bo sung quy dinh ve xac dinh tri gia hai quan Bộ Tài chính họp trực tuyến bàn về dự thảo thông tư trị giá hải quan
sua doi bo sung quy dinh ve xac dinh tri gia hai quan Hải quan và doanh nghiệp góp ý quy định sửa đổi về trị giá hải quan
sua doi bo sung quy dinh ve xac dinh tri gia hai quan Doanh nghiệp và Hải quan cùng góp ý sửa đổi quy định về trị giá hải quan
sua doi bo sung quy dinh ve xac dinh tri gia hai quan Thêm cách tính trị giá hải quan một số trường hợp đặc thù
sua doi bo sung quy dinh ve xac dinh tri gia hai quan
Thông tư 60 bổ sung 6 khái niệm và quyền, nghĩa vụ của cơ quan Hải quan trong xác định trị giá hải quan.

Theo đó, kể từ ngày 15/10/2019 (ngày Thông tư 60/2019/TT-BTC có hiệu lực) sẽ có một số thay đổi về cách thức xác định và kê khai trị giá hải quan đối với hàng XK và hàng NK. Trong đó, Thông tư 60/2019/TT-BTC tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn, cụ thể:

Nhóm vấn đề về quy định chung, tại Thông tư 60 bổ sung 5 khái niệm và sửa đổi 1 khái niệm, từ đó giúp người xác định trị giá không bị nhầm lẫn, khó khăn trong khi thực hiện, đặc biệt là đã phân định rõ thế nào là phần mềm hệ thống (hệ điều hành) phải xác định trị giá hải quan cùng với máy móc thiết bị nhập khẩu và phần mềm ứng dụng không phải xác định trị giá hải quan; bổ sung một số quy định về quyền, nghĩa vụ của cơ quan Hải quan trong xác định trị giá hải quan nhằm giúp quá trình trao đổi giữa cơ quan Hải quan và người khai hải quan được thông suốt, dễ dàng hơn.

Nhóm vấn đề về nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan: tập trung vào 2 nội dung quan trọng là: cách thức áp dụng các phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa NK trong các tình huống đặc thù (hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng).

Với nhóm vấn đề về phương pháp xác định trị giá hải quan giải quyết triệt để vướng mắc trong thực tế như: Việc kiểm tra ảnh hưởng của mối quan hệ đặc biết đối với giá cả giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu, việc xác định và kê khai trị giá hải quan của máy móc thiết bị có sử dụng phần mềm điều khiển nhập khẩu, việc kê khai, xuất trình chứng từ, tài liệu để xác định trị giá hải quan của khoản điều chỉnh cộng là tiền trả cho quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng nhập khẩu, việc xác định trị giá đối với một số trường hợp hàng hóa NK đặc thù như hàng miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng để tiêu hủy, để bán, để sử dụng vào mục đích khác,hàng chuyển phát nhanh...

Đặc biệt, nội dung về áp dụng, quản lý rủi ro trong quản lý trị giá hải quan Thông tư 60 đã bổ sung quy định về xây dựng và sử dụng danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan, theo đó sẽ thực hiện kiểm tra trị giá hải quan theo Danh mục các mặt hàng XNK có rủi ro về trị giá và danh sách các doanh nghiệp có rủi ro về trị giá, Tiêu chí xây dựng Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan, cụ thể gồm:

Thứ nhất, tại thời điểm đánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan hải quan đánh giá là không tuân thủ pháp luật.

Thứ hai, tại thời điểm đánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan hải quan phân loại là doanh nghiệp rủi ro cao hoặc doanh nghiệp rủi ro rất cao hoặc doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa dưới 365 ngày.

Thứ ba, trong thời gian 730 ngày (2 năm) trở về trước tính đến ngày đánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan hải quan xử lý vi phạm về hành vi khai sai trị giá hải quan dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, với mức độ xử phạt và số tiền xử phạt theo quy định của Bộ Tài chính hoặc bị cơ quan quản lý Nhà nước xử lý vi phạm về hành vi gian lận, trốn thuế.

Thu Trang