Sản phẩm thuê gia công NK vào nội địa phải kê khai, nộp thuế

13:27 | 24/05/2023

(HQ Online) - Theo quy định của Nghị định 134/2016/NĐ-CP, sản phẩm thuê DN chế xuất gia công NK vào nội địa Việt Nam phải kê khai, nộp thuế NK.

Thủ tục hoàn thuế hàng NK để sản xuất và XK sản phẩm ra nước ngoài
Không miễn thuế NK tại chỗ nếu thông báo cơ sở sản xuất sau khi NK lô hàng đầu tiên để gia công
Doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi tái nhập hàng

Trả lời thắc mắc của Công ty TNHH Wakyo Magall liên quan đến chính sách thuế NK đối với hàng hóa gia công NKtừ khu phi thuế quan, theo Tổng cục Hải quan, khoản 2 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK định hàng hóa XK từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa NK từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế XNK.

Cũng tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XNK và phương tiện, hành khách XNC; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK.

Ngoài ra, tại khoản 8 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định miễn thuế đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài khi NK vào thị trường trong nước.

Khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định người nộp thuế (có hợp đồng gia công) giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa NK hoặc bản thành phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa NK để thuê tổ chức, cá nhân khác nhận gia công lại tại khu phi thuế quan thì hàng hóa NK, bán thành phẩm giao gia công lại được miễn thuế XK. Sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan NK vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế NK theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hoạt động sản xuất hàng công nghệ cao tại các doanh nghiệp chế xuất. Ảnh: H.Nụ
Hoạt động sản xuất hàng công nghệ cao tại các doanh nghiệp chế xuất. Ảnh: H.Nụ

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định người nộp thuế giao hàng hóa NK, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa NKẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan theo một trong các trường hợp quy định tại điểm a.1, a.2, a.3 khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP được miễn thuế XK đối với hàng hóa NK, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa NK giao sản xuất, gia công lại. Sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan NK vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế NK theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài thì khi NK vào thị trường trong nước phải nộp thuế NK theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng NK vào nội địa Việt Nam.

Điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định: “Hàng hóa do DN chế xuất nhận gia công cho DN nội địa: DN nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài tại mục 1 và mục 3 chương 3 thông tư này. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, DN nội địa được lựa chọn thực hiện tại chi cục hải quan quản lý DN chế xuất. Khi khai chi tiêu thông tin “số quản lý nội bộ DN” trên tờ khai hải quan, DN nội địa phải khai như sau: #&GCPTQ; DN chế xuất không phải làm tục hải quan khi nhận hàng hóa từ nội địa để gia công và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa”.

Đối với trị giá hải quan, tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định trị giá hải quan của hàng hóa NK vào Việt Nam sau khi thuê phía nước ngoài gia công là tiền thuê gia công và trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do phía nước ngoài cung cấp thể hiện trên hợp đồng gia công và các khoản điều chỉnh quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC. Không tính vào trị giá hải quan sản phẩm sau gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu đã XK từ Việt Nam đưa đi gia công theo hợp đồng gia công.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp DN nội địa giao hàng hóa để thuê DN chế xuất gia công thì sản phẩm thuê DN chế xuất gia công NK vào nội địa Việt Nam phải kê khai, nộp thuế NK theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 34/2016/ND-CP.

Trong đó, trị giá tính thuế NK là tiền thuê gia công, trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do phía nước ngoài cung cấp và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC, không tính vào trị giá tính thuế trị giá của vật tư, nguyên liệu mà DN nội địa đưa đi gia công tại DN chế xuất.

Nụ Bùi