Sản phẩm đã in, sử dụng làm nhãn mác phù hợp nhóm 49.11

15:26 | 01/08/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng mang đặc trưng cơ bản của sản phẩm đã in, sử dụng làm nhãn mác, phù hợp phân loại thuộc Chương 49 Chú giải chi tiết HS của Tổ chức Hải quan thế giới.

Mặt hàng xỉ hạt lò điện luyện phốt pho phù hợp mã 26.20
Sản phẩm high- fructose corn syrup phù hợp mã 1702.60.20

Trước thắc mắc của Công ty TNHH cao su INOUE Việt Nam về mã số hàng hóa, theo Tổng cục Hải quan, Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK; Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC; Thông tư 09/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số nội dung tại phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC; Chú giải pháp lý thuộc phần VII “plastic và cáp sạc bằng plastic; cao su và các sản phẩm bằng cao su” quy định: “2. Trừ những mặt hàng trong nhóm 39.18 hoặc 39.19, plastic, cao su và các sản phẩm của chúng, đã in hoa văn, các ký tự hoặc biểu tượng tranh ảnh mà không chỉ đơn thuần phục cho công dụng chính của sản phẩm đó, được xếp vào Chương 49”.

Cũng tham khảo Chú giải chi tiết HS của Tổ chức Hải quan thế giới Chương 49 quy định: “Trừ một số trường hợp ngoại lệ dưới đây, chương này bao gồm tất cả các ấn phẩm mà bản chất và công dụng chủ yếu của chúng được quyết định bởi thực tế là chúng được in họa tiết ký tự hay hình ảnh”.

Do vậy, theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng là sản phẩm dạng dải tự dính đã được in chữ “Butcher Grid Trail” màu trắng trên nền đen làm từ copolymer styrene butadiene, bề mặt in được bảo vệ bởi lớp nhựa trong làm từ polyester, kích thước 280x14x0,2 mm; sau khi lưu hóa lớp nhựa trong được tách bỏ, sử dụng làm nhãn mác.

Theo đó, mặt hàng mang đặc trưng cơ bản của sản phẩm đã in, sử dụng làm nhãn mác, phù hợp phân loại thuộc Chương 49: “Sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in; các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ” phù hợp nhóm 49.11; “các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in” có mã số 4911.99.90. Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, do bản chất mặt hàng là sản phẩm đã in, vì vậy, mặt hàng không phân loại vào Chương 40 “cao su và các sản phẩm bằng cao su” như theo đề nghị của DN.

Tuấn Kiệt