Quy định rõ hơn về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản

16:21 | 07/10/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đề xuất quy định rõ hơn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Sửa quy định về thuế giá trị gia tăng, khuyến khích hoạt động xuất khẩu hàng hóa
Nghiên cứu cơ chế đấu thầu, xác định giá với dự án điện gió chậm tiến độ
Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng?
Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Theo quy định hiện hành, dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ 1/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư thì sẽ không được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo.

Để khuyến khích hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí, tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP) quy định: cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Tuy nhiên, những quy định này hiện đang gặp nhiều vướng mắc phát sinh. Cụ thể, theo Bộ Tài chính, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP đã quy định rõ “dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động được hoàn thuế GTGT và chỉ quy định loại trừ không hoàn thuế đối với dự án “khai thác tài nguyên, khoáng sản”.

Căn cứ vào Luật Dầu khí và các văn bản hướng dẫn thì hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và hoạt động khai thác dầu khí là khác nhau. Trong thời gian tìm kiếm thăm dò dầu khí, nếu không phát hiện thương mại (phát hiện dầu hoặc khí) thì hợp đồng dầu khí sẽ chấm dứt. Trường hợp phát hiện thương mại thì mới sang giai đoạn khai thác mỏ.

"Việc quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động không thay đổi và xuyên suốt từ trước đến nay. Tuy nhiên, vẫn có cách hiểu khác nhau về việc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí không được hoàn thuế GTGT do thuộc trường hợp loại trừ không hoàn thuế GTGT đối với các dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 1/7/2016", Bộ Tài chính cho biết.

Chính vì vậy, để quy định được rõ ràng, tránh cách hiểu khác nhau, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 dự thảo Nghị định như sau: Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 1/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư, trừ dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu.

Thùy Linh