Quý 2, Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 80 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

11:39 | 29/04/2019

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý 2 với tổng mức phát hành là 80 nghìn tỷ đồng.

quy 2 kho bac nha nuoc du kien huy dong 80 nghin ty dong trai phieu chinh phu Đấu thầu thành công hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ
quy 2 kho bac nha nuoc du kien huy dong 80 nghin ty dong trai phieu chinh phu Trái phiếu chính phủ kì hạn 15 năm “đắt hàng”
quy 2 kho bac nha nuoc du kien huy dong 80 nghin ty dong trai phieu chinh phu
Một công trình sử dụng vốn trái phiếu chính phủ tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh Thuỳ Linh.

Cụ thể, khối lượng phát hành dự kiến của trái phiếu kì hạn 5 năm là 10 nghìn tỷ đồng; trái phiếu kì hạn 7 năm là 5 nghìn tỷ đồng; trái phiếu kì hạn 10 năm là 26 nghìn tỷ đồng; trái phiếu kì hạn 15 năm là 30 nghìn tỷ đồng; trái phiếu kì hạn 20 năm là 4 nghìn tỷ đồng; trái phiếu kì hạn 30 năm là 4 nghìn tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kì hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Được biết, trong tháng 4/2019, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và huy động được 12.576tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển.

Lũy kế đến 25/4/2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động đạt 89.044,5 tỷ đồng; đạt 29% kế hoạch được giao (kế hoạch năm 2019 là là 307.000 tỷ đồng).

Thùy Linh