Đấu thầu thành công hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

15:10 | 18/04/2019

(HQ Online) - Ngày 18/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà phát hành và huy động được thêm 2.101 tỷ đồng.

dau thau thanh cong hon 2000 ty dong trai phieu chinh phu Thêm 1.800 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động
dau thau thanh cong hon 2000 ty dong trai phieu chinh phu Trái phiếu chính phủ kì hạn 15 năm “đắt hàng”
dau thau thanh cong hon 2000 ty dong trai phieu chinh phu Tháng 3, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ biến động nhẹ
dau thau thanh cong hon 2000 ty dong trai phieu chinh phu
Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 68.719,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ này, tổng khối lượng gọi thầu là 2.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng), 15 năm (1.000tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 211 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,7%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/4/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,06%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 890 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, cũng bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/4/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 4,72%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.101 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 68.719,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Thùy Linh