Quảng Ninh: Ngăn buôn lậu, vận chuyển than trái phép qua biên giới

15:07 | 09/08/2022

(HQ Online) - Các lực lượng chức năng trên địa bàn Quảng Ninh cần xây dựng các kế hoạch chuyên đề, chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, vận chuyển than trái phép qua biên giới.

Hải quan Quảng Ninh thu giữ hàng vi phạm 2,6 tỷ đồng
Hải quan Quảng Ninh tăng cường chống buôn lậu xăng dầu, khoáng sản
Quảng Ninh: Kiểm soát hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên tuyến biên giới
Hải quan Quảng Ninh chống buôn lậu theo loại hình gia công
Lực lượng kiểm soát Hải quan Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát trên biển.
Lực lượng kiểm soát Hải quan Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát trên biển.

Đó là một trong những nội dung mà UBND tỉnh Quảng Ninh đặt ra trong Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động buôn lậu, vận chuyển than trái phép qua biên giới.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh nên nhu cầu tiêu thụ than tăng cao.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình an ninh chính trị trên thế giới và việc điều chỉnh chính sách của một số quốc gia sản xuất, xuất nhập khẩu than nên nguồn cung đối với mặt hàng này gặp nhiều khó khăn. Hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép, nhất là hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép than qua biên giới sẽ diễn biến phức tạp.

Chính vì vậy, kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND các địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển than trái phép qua biên giới; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nắm chắc tình hình hoạt động kinh doanh, vận chuyển than trái phép qua biên giới; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo Kế hoạch, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, chỉ đạo của trung ương, tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan thẩm quyền trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động buôn lậu, vận chuyển than trái phép qua biên giới.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lãnh đạo các cấp để nắm chắc tình hình hoạt động xuất nhập khẩu than theo lĩnh vực quản lý, địa bàn phụ trách.

Xây dựng các kế hoạch chuyên đề, chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, vận chuyển than trái phép qua biên giới; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

Thông qua công tác đấu tranh để nhận diện, xác định những nguyên nhân, điều kiện tạo ra sơ hở, thiếu sót, hạn chế trong quản lý Nhà nước, cơ chế chính sách điều hành, công tác thực thi pháp luật trong quản lý tài nguyên để kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển than trái phép qua biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý nhà nước trong phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép than qua biên giới, các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng; các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng; từ đó không tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm với các lực lượng chức năng.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, tỉnh Quảng Ninh giao Cục Hải quan Quảng Ninh duy trì thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát than xuất khẩu, nhập khẩu.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép than qua biên giới. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách về thuế xuất khẩu đối với than, đề xuất kiến nghị hoàn thiện chính sách thuế xuất khẩu.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới đường bộ và trên biển, các khu vực cảng biển, luồng đường thủy quốc gia, các khu vực sang mạn, chuyển tải hàng hóa... kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép than qua biên giới, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới.

Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng chức năng liên quan về đối tượng, phương tiện có liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép than trên tuyến biên giới, vùng biển để phối hợp quản lý, đấu tranh; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chung và xử lý các hoạt động vận chuyển, xuất khẩu than trái phép.

Quang Hùng