Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 3/2023 (từ ngày 6/3/2023 đến 12/3/2023)

10:00 | 13/03/2023

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 3/2023 (từ ngày 6/3/2023 đến 12/3/2023) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 3/2023 (từ ngày 27/2/2023 đến 5/3/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 2/2023 (từ ngày 20/2/2023 đến 26/2/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 2/2023 (từ ngày 13/2/2022 đến 19/2/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 2/2023 (từ ngày 6/2/2022 đến 12/2/2023)

- Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm gần 15 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm;

- Hướng dẫn tiếp nhận, kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Chile;

- Hải quan luôn đồng hành, tạo thuận lợi về C/O để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi từ các FTA;

- Doanh nghiệp phải nắm vững các quy định để được hưởng ưu đãi thuế xuất nhập khẩu;

- Doanh nghiệp nên chọn FTA phù hợp với điều kiện của mình;

- Nhiều lưu ý cho doanh nghiệp khi xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc.

Tạp chí Hải quan