Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 2/2023 (từ ngày 13/2/2022 đến 19/2/2023)

10:00 | 20/02/2023

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 2/2023 (từ ngày 13/2/2022 đến 19/2/2023) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 2/2023 (từ ngày 6/2/2022 đến 12/2/2023)
PODCAST: Làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 2/2023 (từ ngày 30/1/2022 đến 5/2/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 1/2023 (từ ngày 9/1/2023 đến 15/1/2023)

- Xuất nhập khẩu sụt giảm mạnh ở cả 5 châu lục

- Hải quan các nước ASEAN công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên;

- Cải cách công tác quản lý trị giá hải quan đáp ứng yêu cầu hội nhập;

- Sẽ xem xét sửa đổi chính sách thuế giá trị gia tăng đối với phân bón;

- 7/12 mặt hàng xuất khẩu chưa có nghị định thư;

- FSIS sẽ kiểm tra hệ thống an toàn thực phẩm đối với cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam.

Tạp chí Hải quan

Liên kết hữu ích