Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 1/2023 (từ ngày 2/1 đến 8/1/2023)

10:00 | 09/01/2023

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 (từ ngày 2/1 đến 8/1/2023) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 1/2023 (từ ngày 26/12/2022 đến 1/1/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2022 (từ ngày 19/12 đến 25/12)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 12/2022 (từ ngày 12/12 đến 18/12)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 12/2022 (từ ngày 5/12 đến 11/12)

- Chính phủ ban hành 16 Nghị định về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

- Bộ Tài chính đề xuất chính sách hỗ trợ về thuế, phí năm 2023 tương tự năm 2022;

- Khôi phục hoạt động bình thường tại các cửa khẩu quốc tế ở Lào Cai, Móng Cái;

- Doanh nghiệp được nhập khẩu hóa chất qua cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm;

- Cập nhật các nội dung về thủ tục xuất nhập khẩu chất phóng xạ;

- Công ty TNHH Fushan Technology được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên.

Tạp chí Hải quan