Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2022 (từ ngày 19/12 đến 25/12)

10:00 | 26/12/2022

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2022 (Từ ngày 19/12 đến 25/12) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 12/2022 (từ ngày 12/12 đến 18/12)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 12/2022 (từ ngày 5/12 đến 11/12)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 12/20212 (từ ngày 28/11 đến 4/12)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 11/2022 (từ ngày 21/11 đến 27/11)

- Ngành Hải quan hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2022;

- Thời gian thông quan hàng hóa tiếp tục giảm;

- Nền tảng góp phần nâng cao vị thế Hải quan Việt Nam trong hợp tác quốc tế;

- Hải quan Quảng Ninh tăng chất lượng điều hành, phục vụ doanh nghiệp;

- Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;

- Việt Nam đã khởi xướng điều tra 9 vụ phòng vệ thương mại về thép.

Tạp chí Hải quan