PEMNA: Nâng cao vai trò của Kho bạc Nhà nước

15:34 | 23/05/2019

(HQ Online) - Trong khuôn khổ Hội nghị toàn thể Mạng lưới Quản lý chi tiêu công Châu Á (PEMNA), Phiên họp của Cộng đồng hành nghề Kho bạc (T-CoP) đã diễn ra với nhiều chủ đề mang tính thời sự trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0.    

pemna nang cao vai tro cua kho bac nha nuoc PEMNA: Việt Nam cần tiếp tục cải cách hệ thống thuế, tạo thuận lợi cho đầu tư và tăng trưởng
pemna nang cao vai tro cua kho bac nha nuoc PEMNA: Nhiều bài học về quản lý tài chính chi tiêu công cho Việt Nam
pemna nang cao vai tro cua kho bac nha nuoc Bộ Tài chính đăng cai tổ chức PEMNA năm 2019 tại Quảng Ninh
pemna nang cao vai tro cua kho bac nha nuoc

Phiên họp của Cộng đồng hành nghề Kho bạc (T-CoP) đã diễn ra với nhiều chủ đề mang tính thời sự trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0.

Phát biểu tại phiên họp chiều 22/5, ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam – Chủ tịch T-CoP cho biết, trong bối cảnh các quốc gia đang tiến hành những cải cách mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính công nhằm thích ứng với sự chuyển đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới và trong khu vực, Hội nghị T-CoP lần này tập trung vào 3 chủ đề chính: Mô hình và chức năng Kho bạc trong bối cảnh quản lý tài chính công hiện đại; Bền vững tài chính và quản lý nợ công về khía cạnh phát hành và quản lý trái phiếu Chính phủ; Chuẩn bị và hợp nhất Báo cáo tài chính Chính phủ trên cơ sở kế toán dồn tích trong điều kiện áp dụng cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Theo ông Tạ Anh Tuấn, chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước Việt Nam đến năm 2020 đã mang lại những bước tiến vượt bậc cho hệ thống quản lý tài chính công tại Việt Nam nói chung và lĩnh vực quản lý của Kho bạc Nhà nước Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, các xu hướng cải cách quản lý tài chính công và cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới đòi hỏi Việt Nam cũng như các quốc gia khác cần phải tiếp tục xác định rõ mục tiêu, định hướng và các giải pháp để vừa hiện đại hóa hệ thống quản lý tài chính công, vừa bắt kịp sự phát triển của công nghệ.

"Qua việc tổ chức hội nghị T-CoP lần này, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các thành viên, các chuyên gia quốc tế, đồng thời mong muốn nhận được nhiều những chia sẻ, khuyến nghị từ các nước và các chuyên gia để qua đó, giúp Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Việt Nam xây dựng mục tiêu, định hướng, giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công nói chung và trong lĩnh vực hoạt động Kho bạc Nhà nước nói riêng cho giai đoạn tiếp theo, đảm bảo phù hợp với chuẩn mực và thông lệ trên thế giới, tình hình thực tế của Việt Nam cũng như xu hướng phát triển của thế giới", Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam nhận định.

Chương trình làm việc của hội nghị T-CoP trong hai ngày 22-23/5/2019, các đại biểu đã được nghe đại diện của Kho bạc Nhà nước Việt Nam trình bày về mô hình và chức năng của Kho bạc trong bộ máy Chính phủ trước bối cảnh quản lý tài chính công hiện đại; Bền vững tài chính và quản lý nợ công, các khía cạnh về phát hành và quản lý trái phiếu chính phủ và chuẩn bị; hợp nhất báo cáo tài chính nhà nước dồn tích trong điều kiện áp dụng cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Trong các phiên làm việc, hội nghị tập trung thảo luận, chia sẻ về cách thức chính phủ thực hiện sửa đổi quy định và cơ cấu tổ chức để thích ứng với thiết kế Kho bạc hiện đại trong bộ máy chính phủ, cả về thể chế và chức năng nhằm thực hiện các chức năng lõi của Kho bạc, có vai trò thiết yếu trong cơ chế quản lý công đang thay đổi; những thủ tục, kỹ thuật phát hành trái phiếu chính phủ, quản lý danh mục, tái cơ cấu nợ, giảm nhẹ rủi ro cũng như bàn về cách tiếp cận tổng hợp trong quản lý nợ và ngân quỹ; quy trình thủ tục để lập báo cáo tài chính tổng hợp cho Chính phủ/chính quyền địa phương và cơ cấu cần triển khai để hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia quá trình đó.

Từ khi thành lập đến nay, PEMNA đã trở thành một diễn đàn quan trọng để các nước thành viên và các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi, thảo luận về những giải pháp hướng tới một mục tiêu chung nêu trên, từ đó nâng cao vị trí, vai trò của các cơ quan quản lý ngân sách, cơ quan kho bạc tại mỗi nước thành viên.

Trong đó, hội nghị T-CoP hàng năm với những chủ đề mang tính thời sự như cải cách quản lý ngân quỹ, kế toán nhà nước và lập báo cáo tài chính, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc,… có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả cao trong việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho những người hành nghề kho bạc; đồng thời, tạo ra cầu nối, gắn kết giữa các thành viên.

Thùy Linh