Những loại thuế nào sẽ phải thực hiện khai thuế?

16:44 | 03/12/2019

(HQ Online) - Tại  dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về việc khai thuế, tính thuế.    

nhung loai thue nao se phai thuc hien khai thue Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế nợ thuế tại VEC như thế nào?
nhung loai thue nao se phai thuc hien khai thue Kê khai phí, lệ phí hải quan với cơ quan Thuế như thế nào?
nhung loai thue nao se phai thuc hien khai thue Thực hiện đăng kí thuế lần đầu như thế nào?
nhung loai thue nao se phai thuc hien khai thue
Sẽ có quy định riêng về khai thuế đối với từng loại thuế. Ảnh TL.

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã giao Chính phủ quy định về nguyên tắc khai thuế, tính thuế; hồ sơ khai thuế. Để cụ thể hoá các nội dung giao Chính phủ quy định, dự thảo Nghị định quy định chi tiết những nội dung sau: Hồ sơ khai thuế; các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế; tiêu chí khai thuế theo tháng hoặc quý; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ; địa điểm nộp hồ sơ khai thuế; khai phí, lệ phí do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu; các trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế; các trường hợp cơ quan quản lý thuế không tính thuế, không thông báo nộp thuế.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định quy định, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế và các cơ quan có liên quan đảm bảo việc quản lý thu thuế phù hợp với từng loại thuế, Bộ Tài chính có dự thảo nội dung quy định về khai riêng đối với từng loại thuế, khoản thu và từng đối tượng, gồm: khai thuế giá trị gia tăng; khai thuế tiêu thụ đặc biệt; khai thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên, thuỷ điện, hộ kinh doanh theo phương pháp khoán); khai thuế bảo vệ môi trường; khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khai thuế thu nhập cá nhân; khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; khai thuế, tính thuế các khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến đất và tiền cấp quyền; khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô (bao gồm cả condensate), khí thiên nhiên (bao gồm cả khí đồng hành, khí than) và khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng có quy định về khai thuế với các trường hợp: khai lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý; khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; cá nhân cho thuê tài sản; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế phương pháp kê khai; tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân; tổ chức, cá nhân khai thay và nộp thay cho cá nhân; và khai khoản chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Tài chính dự kiến hai phương án quy định về nội dung này. Phương án 1, nếu nội dung quy định được xác định là thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đề nghị đưa vào phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Phương án 2, nếu nội dung quy định được xác định không phải là thủ tục hành chính, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ giao cho Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn theo thẩm quyền (tương tự như quy định hiện hành tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Thùy Linh