Nghiên cứu giải pháp quản lý mặt hàng đường bằng truy xuất nguồn gốc

12:45 | 22/07/2022

(HQ Online) - Đây là giải pháp được Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường quản lý đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát đường mía nhập khẩu
Điều kiện để được nhập khẩu đường áp thuế trong hạn ngạch thuế quan
Đường nhập khẩu từ 5 nước ASEAN né thuế, áp dụng biện pháp chống lẩn tránh?
Hải quan An Giang kiểm tra đường nhập khẩu. Ảnh: T.H
Hải quan An Giang kiểm tra đường nhập khẩu. Ảnh: T.H

Theo đó, nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý đối với mặt hàng đường mía theo truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng đường từ khâu sản xuất đến lưu thông.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là bộ quản lý ngành, lĩnh vực đối với mặt hàng đường) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ triển khai áp dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng đường mía.

Trước kiến nghị của Bộ Tài chính, mới đây Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Đồng thời Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Bộ Tài chính để chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và quy định của pháp luật nhằm tăng cường quản lý đối với mặt hàng đường mía, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại.

Ngọc Linh