Ngành Thuế thu nợ đạt 80,7% chỉ tiêu

11:05 | 07/12/2021

(HQ Online) - Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, đối với công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, ước tính đến thời điểm ngày 30/11/2021, cơ quan Thuế thu được 24.300 tỷ đồng tiền thuế nợ, đạt 80,7% chỉ tiêu thu nợ giao.

Ngành Thuế thu nợ thuế đạt 76,7% chỉ tiêu được giao
Hải quan Hà Nội: Nhiều chi cục đã vượt chỉ tiêu thu ngân sách
Ngành Thuế đã hoàn thuế điện tử số tiền gần 80 nghìn tỷ đồng
Ảnh: Thuỳ Linh.
Ước tính đến thời điểm ngày 30/11/2021, cơ quan Thuế thu được 24.300 tỷ đồng tiền thuế nợ. Ảnh: Thuỳ Linh.

Từ 1/1/2021 đến cuối tháng 11/ 2021, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước đạt 5.220 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế từ khi Nghị quyết 94/2019/QH14 có hiệu lực đến cuối tháng 11/2021, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ước đạt 29.375 tỷ đồng, trong đó, xử lý khoanh nợ là 25.874 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là 3.501 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, năm 2021, các đợt dịch Covid-19 bùng phát với diễn biến phức tạp khiến rất nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước làm tăng nợ thuế. Bên cạnh đó, phát sinh thêm tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ ngày trên tổng số tiền thuế nợ làm tăng nợ thuế.

Từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung đôn đốc, thu hồi tiền thuế nợ đã hết thời gian gia hạn theo Nghị định 52 của Chính phủ đạt mức cao nhất. Theo đó, tính đến 31/10/2021, còn 23.479 người nộp thuế với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định 52 đã hết thời gian gia hạn chưa thực hiện nộp là 2.752 tỷ đồng.

Thùy Linh