Mã kích hoạt phần mềm ứng dụng không phải là đối tượng quản lý của cơ quan Hải quan

14:19 | 22/07/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, mã kích hoạt phần mềm ứng dụng chưa có quy định cụ thể về mã số HS, không phải là đối tượng quản lý của cơ quan Hải quan, không yêu cầu phải được làm thủ tục hải quan khi tải về thông qua mạng internet.

Trong vòng 1 năm kho bãi, địa điểm phải nâng cấp phần mềm đáp ứng quy định
Tặng miễn phí phần mềm chấm công online bằng di động

Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam hỏi việc mua bán mã kích hoạt phần mềm ứng dụng cho khách hàng để kích hoạt thêm tính năng ứng dụng của bộ điều khiển của hệ thống máy lạnh trung tâm có phải kê khai và đóng thuế NK không?

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì phần mềm điều khiển, vận hành NK để nâng cấp, thay thế phần mềm điều khiển, vận hành NK lần đầu đã được cộng và trị giá của máy móc thiết bị NK không cộng vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị DN trên cơ sở tính năng thực tế của phần mềm được kích hoạt bằng mã kích hoạt và đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện khai báo trị giá hải quan theo quy định.

Liên quan đến thủ tục hải quan, tại Điều 1 và Khoản 6, Điều 4 Luật Hải quan; danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính thì mã kích hoạt phần mềm ứng dụng chưa có quy định cụ thể về mã số HS, không phải là đối tượng quản lý của cơ quan Hải quan, không yêu cầu phải được làm thủ tục hải quan khi tải về thông qua mạng internet.

Tuấn Kiệt