Lập tức kiểm tra chặt đối với nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat

10:22 | 09/08/2019

(HQ Online) - Bộ Công Thương vừa có thông báo đến Tổng cục Hải quan sẽ áp dụng phương thức kiểm tra chặt về an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand.

lap tuc kiem tra chat doi voi nguyen lieu thuc pham anhydrous milk fat Kiểm tra chặt nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat nhập từ New Zealand
lap tuc kiem tra chat doi voi nguyen lieu thuc pham anhydrous milk fat Thu hơn 742 triệu đồng từ xử lý vi phạm an toàn thực phẩm
lap tuc kiem tra chat doi voi nguyen lieu thuc pham anhydrous milk fat Cẩn trọng khi mua siro Halucan Kids, ZeamBi Drops Multi- Vitamins
lap tuc kiem tra chat doi voi nguyen lieu thuc pham anhydrous milk fat
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Việc áp dụng phương thức quản lý an toàn thực phẩm ở mức cao nhất đối với nguyên liệu thực phẩm trên xuất phát từ việc, ngày 1/8/2019, Bộ Công Thương nhận được thông báo của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 về việc lô sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Khải nhập khẩu từ New Zealand không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Công Thương cho biết, các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm NK do Bộ Công Thương chỉ định sẽ áp dụng phương thức kiểm tra chặt về an toàn thưc phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand.

Phương thức kiểm tra chặt được Bộ Công Thương áp dụng từ ngày 5/8/2019 cho đến thời điểm ngừng áp dụng phương thức kiểm tra chặt và chuyển sang phương thức kiểm tra thông thường.

Thông báo về phương thức kiểm tra nhà nước đối với nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand sẽ được thông báo tới các đơn vị hải quan địa phương để tăng cường các biện pháp quản lý hải quan.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, kiểm tra chặt áp dụng đối với lô hàng, mặt hàng nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“a) Lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó;

b) Lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu trong các lần thanh tra, kiểm tra (nếu có);

c) Có cảnh báo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất.

4. Chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang phương thức kiểm tra thông thường trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này, nếu sau khi áp dụng phương thức kiểm tra chặt 3 (ba) lần liên tiếp mà kết quả đạt yêu cầu nhập khẩu;

b) Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, khi có văn bản thông báo ngừng kiểm tra chặt của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công Thương của Việt Nam”.

N.Linh