Lập Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại cảng Cái Mép- Thị Vải

10:53 | 26/09/2017

(HQ Online)- Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) trong năm 2017 và đang được khẩn trương thực hiện.

lap trung tam kiem tra chuyen nganh tap trung tai cang cai mep thi vai

Công chức Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Cái Mép- Thị Vải. Ảnh: Nguyễn Huế​​​.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2017, ngành Hải quan có 53 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, có 44 nhiệm vụ đã hoàn thành như: Xây dựng dự thảo trình Thủ tướng ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập; xử lý nhiều kiến nghị cụ thể của nhiều doanh nghiệp như Công ty Honda Việt Nam, Công ty TNHH Serove Việt Nam…

Với 9 nhiệm vụ đang được triển khai, có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Đó là xây dựng Nghị định về NSW, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh ứng dụng CNTT thực hiện kiểm tra chuyên ngành; thành lập Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại khu vực cảng Cái Mép- Thị Vải (Bà Rịa-Vũng Tàu)…

Trước đó, trong cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (ngày 21/7/2017) địa phương này kiến nghị Thủ tướng về thành lập Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại khu vực cảng Cái Mép- Thị Vải.

Theo Thông báo 386/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế nghiên cứu triển khai.

Thái Bình