Kiểm tra hàng hóa bằng thiết bị hiện đại

08:00 | 12/08/2020

(HQ Online) - Công tác Kiểm định Hải quan không chỉ là hoạt động phân tích nhằm mục đích phân loại, áp mã số hàng hóa mà còn là hoạt động kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng trang thiết bị kỹ thuật để đối chiếu, xác định thực tế hàng hóa với nội dung khai báo.

Thực hiện nghiêm việc kiểm tra tập kết hàng hóa xuất khẩu
Ban hành quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container
Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung mới tại Lào Cai
Đổi mới kiểm tra chất lượng hàng hóa giúp minh bạch thông tin
Hướng dẫn kiểm tra ghi nhãn hàng hóa gửi kho ngoại quan
Kiểm tra chất lượng hàng hóa XNK theo đề án mới: Doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian
1652 11 0851 2018 04 17 14 28 img 1653
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm định Hải quan 6 đặt tại Lạng Sơn. Ảnh: Hồng Nụ

Ưu tiên xây dựng 4 phòng thí nghiệm

Cục Kiểm định Hải quan (Tổng cục Hải quan) với vai trò là đơn vị kỹ thuật, ngoài nhiệm vụ truyền thống là phân tích, kiểm định hàng hóa nhằm mục đích quản lý nhà nước về hải quan, đơn vị sẽ tham gia kiểm tra đối với hàng hoá có rủi ro cao, mẫu hàng hoá cần được kiểm nghiệm chuyên sâu (theo điều kiện năng lực và danh mục công bố). Do vậy, việc nâng cao năng lực, có tính chuyên nghiệp cao là vấn đề then chốt để kiểm định Hải quan chung tay cùng các đơn vị kỹ thuật của các bộ, ngành quản lý chuyên ngành, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận sự phù hợp trong công tác kiểm soát chất lượng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua lại cửa khẩu. Mặt khác, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong nước, quản lý hàng hoá qua lại cửa khẩu nhưng vẫn đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, rút ngắn thời gian thông quan.

Nửa đầu năm 2020, Cục Kiểm định Hải quan đã tiếp nhận kiểm định 717 vụ gồm các mặt hàng khoáng sản, phân bón, xỉ, quặng, các mặt hàng khác, trong đó đã ban hành thông báo hoặc văn bản trả lời 595 vụ, số vụ đang xử lý 127 vụ, 5 vụ không đạt tiêu chuẩn.

Ngoài ra, đơn vị đã tiếp nhận 3.912 mẫu yêu cầu phân tích, phân loại, giảm 1.336 mẫu so với cùng kỳ năm 2019 (tương đương 25,5%), số mẫu trả lại 1.675 mẫu; thực hiện và ban hành thông báo phân tích, phân loại với 4.667 mẫu. Kết quả phân tích, phân loại đã làm thay đổi 58,7% số mẫu khai báo trong đó 18,2% mẫu tăng thuế; 11,5% mẫu giảm thuế; 29 % mẫu thay đổi mã số nhưng không thay đổi thuế suất, 1,3% số mẫu phân tích không phân loại.

Hiện tại, Cục Kiểm định Hải quan có 6 phòng thí nghiệm, được bố trí tại các khu vực: Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Các phòng thí nghiệm đã được Văn phòng Công nhận chất lượng Bộ KH&CN (BoA) cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 (Vilas) có trang bị máy móc thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu phân tích, kiểm định tại địa điểm kiểm tra thực tế cũng như trong phòng thí nghiệm. Tại các phòng thí nghiệm đang thực hiện thử nghiệm kiểm tra một số loại hàng hóa nông sản, thực phẩm chức năng, phân bón… theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn của các bộ ngành ban hành.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Kiểm định Hải quan đang ưu tiên xây dựng tập trung 4 phòng thí nghiệm lớn tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh ngang bằng với các phòng kiểm nghiệm của Quatest.

Mã hóa mẫu yêu cầu kiểm định

Trong năm 2020, Cục Kiểm định Hải quan sẽ xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra trọng điểm một số mặt hàng theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra hải quan đối với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ngay tại cửa khẩu. Theo đó, đơn vị tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp như xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn; kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thiện hành lang pháp lý; xây dựng quy trình kiểm định gắn kết với các quy trình nghiệp vụ khác; xây dựng lực lượng kiểm định hải quan.

Cụ thể, Cục Kiểm định Hải quan tập trung nâng cao chất lượng các phòng thí nghiệm, đảm bảo là phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 (Vilas) về công tác quản lý, xây dựng bổ sung và mở rộng thêm các chỉ tiêu phân tích; hoàn thiện cơ sở vật chất, mặt bằng và các phương pháp phân tích phù hợp. Song song với đó, hoàn thiện, kiện toàn bộ máy tổ chức sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ rõ ràng của Cục và các đơn vị đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phân tích, kiểm định truyền thống và tham gia công tác kiểm soát chất lượng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức chuyên môn nghiệp vụ liên quan; đảm bảo mạng lưới phòng thí nghiệm hoạt động hiệu quả tại các khu vực trọng điểm trên cả nước.

Đồng thời, đơn vị xây dựng quy trình kiểm định gắn kết với các quy trình nghiệp vụ khác, đơn vị thực hiện minh bạch và tối ưu hóa quy trình, đảm bảo thời gian kiểm tra theo đúng quy định, tạo thuận lợi thương mại tăng cường áp dụng quản lý rủi ro và công nghệ thông tin trong hoạt động đánh giá, chọn lọc đối tượng kiểm tra, hiện đại hoá kết nối nội dung một cửa quốc gia.

Cục Kiểm định Hải quan đang gấp rút xây dựng, hoàn thiện quy trình tổng thể về việc tiếp nhận, thực hiện kiểm định; quy trình tổng thể lấy mẫu phân tích, kiểm định cho mục đích tăng cường quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Trong đó, nổi bật là việc mã hóa mẫu yêu cầu kiểm định phân tích, đơn vị kiểm định tiếp nhận mẫu đã mã hóa và không có thông tin về số tờ khai, người khai hải quan, đảm bảo công tác phân tích, kiểm định thực hiện minh bạch.

Quang Hùng