Không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu

16:17 | 13/06/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính cho biết, Quốc hội đã thống nhất không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh để xuất khẩu (XK).

Bao bì phải chịu thuế bảo vệ môi trường và không thuộc trường hợp được hoàn thuế
Đề xuất miễn thuế bảo vệ môi trường cho hàng không: Doanh nghiệp cần chia sẻ với nhà nước

Công ty TNHH Công nghiệp Vina Pioneer nêu vướng mắc liên quan đến chính sách thuế bảo vệ môi trường.

Theo Bộ Tài chính, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Về nguyên tắc, các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế là những hàng hóa được sản xuất, NK khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường tại Việt Nam. Do đó, Luật Thuế bảo vệ môi trường không quy định miễn, giảm thuế mà quy định các trường hợp không chịu thuế bảo vệ môi trường.

Hoạt động sản xuất tại Công ty may Ninh Bình. Ảnh: H.Nụ
Hoạt động sản xuất tại Công ty may Ninh Bình. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, khoản 2 Điều 4 Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế sẽ không chịu thuế bảo vệ môi trường trong trường hợp hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm hàng hóa được vận chuyển từ nước XK đến nước NK qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục NK vào Việt Nam và không làm thủ tục XK ra khỏi Việt Nam; hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài hoặc thỏa thuận giữa cơ quan, người đại diện được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa tạm nhập tái xuất trong thời hạn theo quy định của pháp luật; hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp XK hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh XK để xuất khẩu cũng thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để XK.

Việc quy định trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để XK vẫn phải nộp thuế bảo vệ môi trường nhằm tránh hiện tượng trốn thuế do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa lợi dụng lập chứng từ giả thu mua hàng hóa để XK; đồng thời cũng đảm bảo thống nhất với quy định của các chính sách thuế khác.

Bộ Tài chính cho biết, khi xây dựng Luật thuế bảo vệ môi trường, có ý kiến đề nghị không thu thuế bảo vệ môi trường đối với trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, Quốc hội đã thống nhất chỉ không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp XK hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh để XK; đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua để XK thì vẫn phải nộp thuế bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật Thuế bảo vệ môi trường. Bộ Tài chính sẽ tổng hợp các kiến nghị để nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi sửa đổi Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Nụ Bùi