Không phải chịu thuế nếu cho mượn hàng và không nhập về Việt Nam

10:44 | 15/06/2022

(HQ Online) - Theo quy định, nếu sau khi mua hàng sử dụng tại nước ngoài và không nhập khẩu về Việt Nam thì sẽ không phát sinh nghĩa vụ về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng đó.

Hàng thuê, mượn chưa tái xuất được khai bổ sung trị giá nếu có sai sót
Không miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đi thuê, mượn
Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục tái nhập lại số hàng hóa đã cho thuê, mượn

Công ty TNHH BX Shinsei Việt Nam thắc mắc liên quan đến thuế đối với mặt hàng của doanh nghiệp nội địa mua khuôn của doanh nghiệp nước ngoài, sau đó để cho doanh nghiệp nước ngoài mượn và không nhập mặt hàng đó về Việt Nam.

Công chức Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) kiểm tra hàng hóa tại kho bãi. Ảnh: H.Nụ
Công chức Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) kiểm tra hàng hóa tại kho bãi. Ảnh: H.Nụ

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định rõ về đối tượng chịu thuế. Trong đó, quy định: “Hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối”.

Tại Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng cũng quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng”.

Đối chiếu với quy định trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp Công ty TNHH BX Shinei Việt Nam mua khuôn của một công ty nước ngoài, hàng hóa sau khi mua được công ty nước ngoài sử dụng và không thực hiện nhập khẩu về Việt Nam thì không phát sinh nghĩa vụ về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng đó.

Nụ Bùi